لبخندی از ته دل با نایلیس®
محصولی از شرکت داروسازی کیمیا کالای رازی
وبسایت شرکت

محلول ضد شپش نایلیس®

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک تون بلکه روزنامه ه لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز.رم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز.

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز.رم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز.رم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است

مواد موثره

ایزوپروپیل میریستات، سایکلومتیکون و عصاره اکالیپتوس

موارد مصرف

به رفع شپش و تخم شپش سر و بدن کمک می‌کند

تمایز محصول

فاقد ترکیبات حشره کش و مناسب برای مادران شیرده و دوران بارداری

مواد موثره

تنها با یک بار استفاده نایلیس تمام شپش‌ها را از بین می‌برد

شپش سر چیست؟

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک تون بلکه روزنامه ه لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز.رم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز.

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز.رم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است

برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز.رم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است

مقالات